Visitatiecommissie rapport harmonie in het sociaal domein nov 2020

Grip hebben en houden op de financiën in het sociaal domein is een opgave. Beleids- en inrichtingskeuzes vergen een nadere professionalisering van het financieel beheer. Te weinig grip op financiën kan leiden tot tekorten waardoor de dienstverlening aan inwoners onder druk komt te staan. De VNG biedt expertadvies aan in de vorm van de Visitatiecommissie financiële beheersbaarheid sociaal domein om gemeenten te ondersteunen in deze opgave. De Visitatiecommissie rapporteert regelmatig over haar bevindingen.

Rapport ‘Harmonie in het sociaal domein’

Tijdens het visiteren kijkt de Visitatiecommissie naar een aantal aspecten, zoals deze zijn ingeregeld bij gemeenten.

Deze zijn:

  • visie;
  • regionale samenwerking;
  • inrichting van de gemeentelijke toegang;
  • monitoring;
  • inkoop en de daarbij gekozen bekostiging.

Onderzoeksbureau AEF heeft in opdracht van de commissie een gespreksnotitie gemaakt, waarin deze samenhang wordt beschreven. Het rapport heet Harmonie in het sociaal domein.