Binnenkort beschikbaar: Regionale leergang Inkoop Wmo en e-modules inkoop en aanbesteden

Komende maand worden er twee nieuwe leeractiviteiten voor gemeenten gelanceerd, de Regionale leergang Inkoop Wmo en diverse e-modules over inkoop en aanbesteden.

Regionale leergang Inkoop Wmo

Het wordt binnenkort mogelijk om naast de door het Ondersteuningsteam Zorg voor de Jeugd aangeboden Leergang Inkoop Jeugd een Regionale leergang Inkoop Wmo te volgen. In deze leergang wordt theoretische kennis over zorginkoop gedeeld en ga je direct praktisch aan de slag met de voorbereiding van de inkoop van de maatschappelijke ondersteuning in de eigen regio. In een aantal stappen wordt toegewerkt naar een passend inkoopdocument dat duidelijkheid biedt over het doel en de wijze van de inkoop en het draagvlak van de samenwerkende gemeenten en de aanbieders in de regio. De Regionale leergang Inkoop Wmo wordt beschikbaar gesteld door het Programma Inkoop en Aanbesteden Sociaal Domein i.s.m. EHdK.

Is jouw regio van plan het komende (half) jaar een nieuw inkooptraject te starten voor maatschappelijke ondersteuning en heb je interesse in de leergang? Neem dan contact op met het programma Inkoop en Aanbesteden Sociaal Domein via _dienstpostbusContracteringSociaalDomein@minvws.nl. Naast een leergang op regioniveau komt in het najaar 2020 ook een individuele opleiding beschikbaar.

E-modules inkoop en aanbesteden

Geen tijd voor een uitgebreide leergang, maar wil je wel meer kennis opdoen over inkoop in het algemeen of wil je je verdiepen in een bepaald onderwerp? Houd dan de Vindplaats goed in de gaten! Momenteel worden er in opdracht van het programma Inkoop en Aanbesteden Sociaal Domein tien e-modules over inkoop in het Sociaal Domein ontwikkeld door EHdK.

In deze e-modules komen verschillende vraagstukken aan bod. Denk bijvoorbeeld aan vraagstukken als: ‘hoe geef jij als gemeente je rol als opdrachtgever vorm?’; Hoe vertaal je algemene beleidsdoelstellingen als 1gezin1plan1regisseur naar concrete actie in het veld?; en wat vertel je je wethouder wanneer zij vraagt wat er gedaan kan worden aan de oplopende tekorten? 

De e-modules komen naar verwachting begin november online. Meer informatie over onder andere de toegang tot de modules volgt te zijner tijd.