Aanmeldformulier webinar Rekentool Wmo huishoudelijke hulp en –begeleiding

Aanmeldformulier webinar Rekentool Wmo huishoudelijke hulp en –begeleiding

Vul hier uw voornaam of initialen in. Dit is een verplicht veld.

Vul hier eventuele tussenvoegels in.

Vul hier uw achternaam in. Dit is een verplicht veld

Vul hier uw mailadres in. Dit is een verplicht veld.

Vul hier de naam van uw organisatie in.

Type organisatie *

Vul hier de soort organisatie in die u vertegenwoordigd. Dit is een verplicht veld.

Vul hier uw functie in. Dit is een verplicht veld.

U kunt hier uw vraag of verzoek invullen. Dit is een verplicht veld.

avg-nl

Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Berenschot verwerkt uw persoonsgegevens alleen voor deelname aan de webinar Rekentool Wmo huishoudelijke hulp en – begeleiding. Uw gegevens worden direct naar Berenschot gestuurd en worden niet verwerkt door het programma Inkoop en Aanbesteden Sociaal Domein.

Waarom worden deze gegevens gevraagd?

Berenschot gebruikt uw gegevens, met uw toestemming, om u uit te nodigen voor de webinar.

Op welke manier worden uw gegevens verwerkt?

Berenschot ontvangt uw aanmelding en zal een overzicht maken van de aanmeldingen die binnen zijn gekomen. Zij zullen u vervolgens meer informatie sturen over deelname aan de webinar. Berenschot rapporteert alleen het aantal aanmeldingen per type organisatie aan het programma Inkoop en Aanbesteden Sociaal Domein.

Hoelang bewaren wij uw gegevens?

Na afronding van de webinar worden uw gegevens uit de systemen van Berenschot verwijderd.

Wat zijn uw rechten?

Meer informatie over uw rechten vindt u op de pagina 'Privacy' (link opent in nieuw tabblad).

Akkoordverklaring *