Aanmelden Individuele opleiding Inkoop Jeugdwet en Wmo 2015

Update 30 september:
U kunt zich nog alleen inschrijven voor de opleiding die start op 4 november!

Aanmeldformulier individuele opleiding Inkoop Jeugdwet en Wmo 2015

Ik meld mij aan voor de opleiding op *

De opleiding bestaat uit 4 dagdelen (09.30 – 12.30 uur). Hier geeft u aan naar welke startdatum uw voorkeur uitgaat. Dit is een verplicht veld.

Vul hier uw voornaam of initialen in, gevolgd door eventuele tussenvoegsels en achternaam. Dit is een verplicht veld.

Vul hier uw e-mailadres in. Dit is een verplicht veld.

Vul hier het telefoonnummer in waar u op bereikbaar bent. Dit is een verplicht veld.

Type organisatie *

Vul hier de soort organisatie in die u vertegenwoordigd. Dit is een verplicht veld.

Heeft u verder nog opmerkingen? Dan kunt u dit hier toelichten.

Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

EHdK verwerkt uw persoonsgegevens alleen voor deelname aan de individuele opleiding Inkoop Jeugdwet en Wmo 2015. Uw gegevens worden niet verwerkt door het programma Inkoop en Aanbesteden Sociaal Domein maar worden doorgestuurd naar EHdK.

Waarom worden deze gegevens gevraagd?

EHdK gebruikt uw gegevens, met uw toestemming, om u uit te nodigen voor deelname aan de opleiding.

Op welke manier worden uw gegevens verwerkt?

EHdK ontvangt uw aanmelding en zal een overzicht maken van de aanmeldingen die binnen zijn gekomen. Zij zullen u vervolgens meer informatie sturen over deelname aan de opleiding. EHdK rapporteert alleen het aantal aanmeldingen per type organisatie aan het programma Inkoop en Aanbesteden Sociaal Domein.

Hoelang bewaren wij uw gegevens?

Na afronding van de opleiding worden uw gegevens uit de systemen van het programma Inkoop en Aanbesteden Sociaal Domein en EHdK verwijderd.

Wat zijn uw rechten?

Meer informatie over uw rechten vindt u op de pagina 'Privacy' (link opent in nieuw tabblad).

Akkoordverklaring *