Aanmeldformulier voor de webinar Hoofd- en onderaannemerschap op 27 mei van 10.00 tot 11.30 uur

Aanmeldformulier webinar Hoofd- en onderaannemerschap

Vul hier uw voornaam of initialen in, gevolgd door eventuele tussenvoegsels en achternaam. Dit is een verplicht veld.

Vul hier uw e-mailadres in. Dit is een verplicht veld.

Type organisatie *

Vul hier de soort organisatie in die u vertegenwoordigd. Dit is een verplicht veld.

Vul hier uw functie in. Dit is een verplicht veld.

avg-nl

Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

KPMG verwerkt uw persoonsgegevens alleen voor deelname aan de webinar Hoofd- en onderaannemerschap. Uw gegevens worden niet verwerkt door het programma Inkoop en Aanbesteden Sociaal Domein maar worden doorgestuurd naar het KPMG.

Waarom worden deze gegevens gevraagd?

KPMG gebruikt uw gegevens, met uw toestemming, om u uit te nodigen voor deelname aan de workshop.

Op welke manier worden uw gegevens verwerkt?

De hostingprovider (ministerie van Algemene Zaken) ontvangt uw gegevens en stelt deze ter beschikking aan het programma Inkoop en Aanbesteden Sociaal Domein en KPMG. KPMG zal een overzicht maken van de aanmeldingen die binnen zijn gekomen. Zij zullen u vervolgens meer informatie sturen over deelname aan de workshop. Uw gegevens worden niet met andere organisaties gedeeld dan hierboven genoemd.

Hoelang bewaren wij uw gegevens?

Na afronding van de workshop worden uw gegevens uit de systemen van het programma Inkoop en Aanbesteden Sociaal Domein en KPMG verwijderd.

Wat zijn uw rechten?

Meer informatie over uw rechten vindt u op de pagina 'Privacy' (link opent in nieuw tabblad).

Akkoordverklaring *