Aanmelden voor de workshop van het CBS over de inzet van de CBS beleidsinformatie

Aanmeldformulier digitale workshop: Verrijk de inkoop van jeugdhulp met CBS beleidsinformatie

Ik meld mij aan voor de workshop op 13 september van 10.00 tot 12.00 uur

Vul hier uw voornaam of initialen in, gevolgd door eventuele tussenvoegsels en achternaam. Dit is een verplicht veld.

Vul hier uw e-mailadres in. Dit is een verplicht veld.

Type organisatie *

Vul hier de soort organisatie in die u vertegenwoordigd. Dit is een verplicht veld.

Vul hier uw functie in. Dit is een verplicht veld.

Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Het CBS verwerkt uw persoonsgegevens alleen voor deelname aan de digitale workshop: Verrijk de inkoop van jeugdhulp met CBS beleidsinformatie. Uw gegevens worden niet verwerkt door het programma Inkoop en Aanbesteden Sociaal Domein maar worden doorgestuurd naar het CBS.

Waarom worden deze gegevens gevraagd?

Het CBS gebruikt uw gegevens, met uw toestemming, om u uit te nodigen voor deelname aan de workshop.

Op welke manier worden uw gegevens verwerkt?

De hostingprovider (ministerie van Algemene Zaken) ontvangt uw gegevens en stelt deze ter beschikking aan het programma Inkoop en Aanbesteden Sociaal Domein en het CBS. Het CBS zal een overzicht maken van de aanmeldingen die binnen zijn gekomen. Zij zullen u vervolgens meer informatie sturen over deelname aan de workshop. Uw gegevens worden niet met andere organisaties gedeeld dan hierboven genoemd.

Hoelang bewaren wij uw gegevens?

Na afronding van de workshop worden uw gegevens uit de systemen van het programma Inkoop en Aanbesteden Sociaal Domein en het CBS verwijderd.

Wat zijn uw rechten?

Meer informatie over uw rechten vindt u op de pagina 'Privacy' (link opent in nieuw tabblad).

Akkoordverklaring *