Werkgroep Dialoog

In werkgroepen ontwikkelen gemeenten en aanbieders zelf producten voor het programma Inkoop en Aanbesteden Sociaal Domein. Zo zijn de producten van het programma actueel en bruikbaar voor degenen die er in de praktijk mee werken. De werkgroepen houden zich bezig met een concrete opdracht. Zodra de opdracht is afgerond, wordt de werkgroep opgeheven of gaat men aan de slag met een nieuwe opdracht: een concrete vraag die komt vanuit gemeenten en/of aanbieders. De resultaten hiervan worden op deze website gepubliceerd  of (bijvoorbeeld bij workshops) via de regioadviseurs opdrachtgever- en opdrachtnemerschap Wmo & Jeugdwet ingezet bij gemeenten en aanbieders. Leden uit het programmateam ondersteunen de werkgroepen.

Doel werkgroep Dialoog

De werkgroep Dialoog heeft medio vorig jaar een Handreiking Dialoog ontwikkeld. De werkgroep Dialoog stelt op dit moment een communicatieplan op om gemeenten en aanbieders te stimuleren de dialoog met elkaar aan te gaan. Onderdeel hiervan is de ontwikkeling van een workshop waarin gemeenten en aanbieders worden getraind om een onderlinge dialoog én een dialoog met de cliënt succesvol voor te bereiden en uit te voeren. Deze workshop wordt op aanvraag georganiseerd. Meer informatie over deze workshop vindt u in de folder.

Interesse

Heeft u interesse om lid te worden van een werkgroep? Of heeft u een concrete vraag of probleemstelling waar een werkgroep zich over kan buigen? Dan maken wij graag een afspraak om dit door te spreken. Bij voldoende belangstelling kan altijd een nieuwe werkgroep worden opgestart.

Aanmelden voor een werkgroep of het doorgeven van een vraag of probleemstelling kan eenvoudig door het mailen van een bericht naar onze dienstpostbus.