Werkgroep Hoofd- en onderaannemerschap

In werkgroepen ontwikkelen gemeenten en aanbieders zelf producten voor het programma Inkoop en Aanbesteden Sociaal Domein. Zo zijn de producten van het programma actueel en bruikbaar voor degenen die er in de praktijk mee werken. De werkgroepen houden zich bezig met een concrete opdracht. Zodra de opdracht is afgerond, wordt de werkgroep opgeheven of gaat men aan de slag met een nieuwe opdracht: een concrete vraag die komt vanuit gemeenten en/of aanbieders. De resultaten hiervan worden op deze website gepubliceerd  of (bijvoorbeeld bij workshops) via de regioadviseurs opdrachtgever- en opdrachtnemerschap Wmo & Jeugdwet ingezet bij gemeenten en aanbieders. Leden uit het programmateam ondersteunen de werkgroepen.

Doel werkgroep Hoofd- en onderaannemerschap

De werkgroep Hoofd- en Onderaannemerschap is gestart met als doel het bevorderen van een weloverwogen keuze met betrekking tot hoofd- en onderaannemerschap bij zowel gemeenten als aanbieders. De werkgroep wil dit doel bereiken door middel van drie deelproducten: 1) een afwegingskader hoofd- en onderaannemerschap waarin de impact van de constructie binnen de drie uitvoeringsvarianten voor bekostiging op de cliënt, aanbieder en gemeente in kaart is gebracht, 2) een juridische handreiking over de (on)mogelijkheden binnen een hoofd- en onderaannemerschapconstructie en 3) een verzameling praktische hulpmiddelen om het werken met hoofd- en onderaannemerschap te vereenvoudigen.

Het Afwegingskader Hoofd- en Onderaannemerschap Sociaal Domein is beschikbaar. De planning is om in het voorjaar de overige deelproducten op te leveren.

Meer informatie over de werkgroep Hoofd- en onderaannemerschap

Interesse

Heeft u interesse om lid te worden van een werkgroep? Of heeft u een concrete vraag of probleemstelling waar een werkgroep zich over kan buigen? Dan maken wij graag een afspraak om dit door te spreken. Bij voldoende belangstelling kan altijd een nieuwe werkgroep worden opgestart.

Aanmelden voor een werkgroep of het doorgeven van een vraag of probleemstelling kan eenvoudig door het mailen van een bericht naar onze dienstpostbus.