Werkgroep Marktdossiers

In werkgroepen ontwikkelen gemeenten en aanbieders zelf producten voor het programma Inkoop en Aanbesteden Sociaal Domein. Zo zijn de producten van het programma actueel en bruikbaar voor degenen die er in de praktijk mee werken. De werkgroepen houden zich bezig met een concrete opdracht. Zodra de opdracht is afgerond, wordt de werkgroep opgeheven of gaat men aan de slag met een nieuwe opdracht: een concrete vraag die komt vanuit gemeenten en/of aanbieders. De resultaten hiervan worden op deze website gepubliceerd  of (bijvoorbeeld bij workshops) via de regioadviseurs opdrachtgever- en opdrachtnemerschap Wmo & Jeugdwet ingezet bij gemeenten en aanbieders. Leden uit het programmateam ondersteunen de werkgroepen.

Doel werkgroep Marktdossiers

De werkgroep Marktdossiers heeft een instrument ontwikkeld om de verschillende sectoren binnen de jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning te segmenteren. Zo kunnen gemeenten een optimale inkoopstrategie ontwikkelen, passend bij de verschillende zorgsegmenten. De werkgroep is gestopt na afronding van deze opdracht. Voor een vervolg wordt onder andere nagedacht over een segmentering van de algemene voorzieningen en het toevoegen van segmenten op het snijvlak zorg en veiligheid.

Meer informatie over Strategie

Interesse?

Heeft u interesse om lid te worden van een werkgroep? Of heeft u een concrete vraag of probleemstelling waar een werkgroep zich over kan buigen? Dan maken wij graag een afspraak om dit door te spreken. Bij voldoende belangstelling kan altijd een nieuwe werkgroep worden opgestart.

Aanmelden voor een werkgroep of het doorgeven van een vraag of probleemstelling kan eenvoudig door het mailen van een bericht naar _dienstpostbusContracteringSociaalDomein@minvws.nl.