"Botsende belangen tussen gemeenten en aanbieders bestaan niet" door Ruud Groot

De werkgroep Transformatie levert inzicht en ondersteuning in hoe inkoop kan bijdragen aan het realiseren van transformatiedoelstellingen. De start van de werkgroep (en het Programma Inkoop en Aanbesteden) werd in 2018 gemarkeerd door een kamerbrief van Hugo de Jonge waarin hij schrijft dat de invloed die gemeenten hebben om eisen te stellen aan zorgaanbieders bij het inkopen en aanbesteden van zorg, beter benut kan worden. Deze workshop gaat in op de invloedsfeer bij zowel gemeenten als zorgaanbieders, met de focus gericht op transformatie. Tijdens de webinar wordt aan de hand van vijf stellingen uitgelegd wat ervoor nodig is om transformatiedoelstellingen van het papier af te krijgen en leven in te blazen in de praktijk. In deze workshop gaan we dieper in op wat gemeenten en aanbieders moeten doen tijdens een inkooptraject, om het zorglandschap vanuit de bedoeling écht te vernieuwen. 

De handreiking 'Van samen werken naar samenwerken in het sociaal domein' van Ruud Groot, hoort hierbij. Naar de handreiking...