0 +
Publicaties
0 +
Publicaties

Wmo

0 +
Publicaties
0 +
Publicaties

Recente publicaties over de Jeugdwet tijdens de uitvoering- en monitoringsfase

Verrijk de inkoop van Jeugdhulp met CBS beleidsinformatie

Jeugdwet, Jeugdwet, Uitvoeren en monitoren, Voorbereiden

Het CBS krijgt tweemaal per jaar beleidsinformatie Jeugdwet aangeleverd van jeugdhulpaanbieders. Deze informatie vertalen zij naar... Lees meer → Verrijk de inkoop van Jeugdhulp met CBS beleidsinformatie

Werkgroep Marktdossiers: voorbeelden inkoopstrategie voor verschillende zorgvormen

Contracteren, Geen categorie, Jeugdwet, Jeugdwet, Jeugdwet, Jeugdwet, Uitvoeren en monitoren, Voorbereiden, Wetten en regels, Wmo, Wmo, Wmo, Wmo

De werkgroep Marktdossiers binnen het programma Inkoop en Aanbesteden Sociaal Domein heeft zich gebogen over de specifieke kenmerken van... Lees meer → Werkgroep Marktdossiers: voorbeelden inkoopstrategie voor verschillende zorgvormen

Vul in! Enquête over administratieve lasten in het Sociaal Domein

Jeugdwet, Uitvoeren en monitoren, Wmo

Niemand wil administratieve lasten, toch zijn ze er. Ondanks alle inspanningen zijn administratieve lasten in de uitvoering van de Jeugdwet... Lees meer → Vul in! Enquête over administratieve lasten in het Sociaal Domein

Informatie en data van het CBS over gebruik jeugdzorg

Geen categorie, Jeugdwet, Jeugdwet

Het CBS biedt veel informatie over het gebruik van jeugdzorg. Er is een regionaal dashboard, een benchmark Jeugdzorg en ook in StatLine, de... Lees meer → Informatie en data van het CBS over gebruik jeugdzorg

Close Search Window